Werkwijze Swinkels Management Select

SMS is flexibel, kostenbewust en scherp in haar tariefstelling. Daarnaast beschikken wij over een zorgvuldig opgebouwde database van kandidaten in de branches en disciplines waarin wij actief zijn.
Om die ene juiste kandidaat te traceren, maken wij gebruik van alle moderne internettools. Op verzoek kunnen wij de vacature plaatsen in vakbladen en/of dagbladen, of specifieke kandidaten gericht benaderen.

Procedure management
Een vaste procedure is essentieel om tot de juiste invulling van de functie of opdracht te komen. Dit traject wordt vaak onderschat maar volgens ons is het van wezenlijk belang om te kunnen komen tot een succesvolle bemiddeling.
Tot ons procedure management behoort ten eerste een goede analyse van de (toekomstige) situatie van de organisatie en de functie. We brengen tevens de omgevingsinvloeden goed in kaart. Daarna stellen wij een up to date functieprofiel op en gaan we op zoek naar kandidaten die perfect aansluiten bij dit profiel.
SMS selecteert middels diepte-interviews de beste kandidaten en legt deze eerst middels een CV-presentatie aan de opdrachtgever voor.

Indien gewenst kan SMS de sollicitatiegesprekken bij de opdrachtgever begeleiden. In de tussenliggende tijd trekken wij referenties na en vergelijken wij de arbeidsvoorwaarden die gangbaar zijn voor de betreffende functie binnen de branche (benchmark). SMS kan tevens bemiddelen in het afronden van het arbeidsvoorwaardengesprek.

Testen
Het testen van kandidaten is maatwerk. SMS sluit hierin aan bij de werkwijze en wensen van haar opdrachtgevers. Testen is optioneel en gebeurt alleen op verzoek van de opdrachtgever.

Exclusiviteit
SMS kan de beste kwaliteit leveren met een volledige procedure op basis van exclusiviteit. Dit kan ook een bepaalde exclusiviteitsperiode inhouden die vooraf wordt afgestemd. Dit doen we om wederzijds commitment te bewerkstelligen. Alleen de beste kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Het gaat hierbij niet om de hoogste bieder.

Heeft u een andere visie? SMS is in principe flexibel – maar we gaan hierover wel graag de discussie met u aan.

Concurrerend tarief
Door een strak georganiseerd proces en relatief lage overheadkosten kan SMS u altijd een concurrerend tarief aanbieden. In tijden van economische recessie doen wij eventueel water bij de wijn, bij economische voorspoed echter normaliseren de tarieven weer.

Garantie
Uiteraard biedt SMS bij een normale procedure een garantieperiode aan. De relatie met de opdrachtgever en een langetermijnsamenwerking staan hierbij centraal.

Contact

Swinkels Management Select

B.C. (Bas) Swinkels

Dorpsstraat 1A

5261 CJ  Vught

 

+31 653703768

 

info@swinkelsms.nl

www.swinkelsms.nl


linkedin-logo